Krok 5a. - Rozosielajte efektívne

01.08.2013
Rozosielanie e-mailov podlieha niekoľkým aspektom. Predovšetkým právnym a technickým. S oboma sa dá v súčasnej dobe ľahko vysporiadať a nemali by Vám robiť starosti. Nakoniec je dôležité vedieť, ako často a kedy e-maily rozosielať.

Zákonné rozosielanie

V súčasnosti upravuje rozosielanie hromadnej korešpondencie zákon, dokonca 3: Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame, Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ktorý nahradil zákon č. 610/2003 Z. z.). V zásade je potrebné dodržať 3 základné pravidlá:

 1. Mať súhlas príjemcu
 • Súhlas získate niekoľkými spôsobmi. Najlepším je registrácia cez web formulár, týmto spôsobom môžete vždy doložiť, kedy sa daný kontakt registroval a taktiež často aj to, z akej IP adresy.
 • Ďalším bežným spôsobom je kontakt získaný v rámci bežného obchodného styku. Napríklad stretnutie. Niekto Vám zavolá, Vy si vyžiadate jeho e-mail alebo Vám niekto priamo napíše e-mail a podobne. Zároveň je takýmto súhlasom akýkoľvek uzatvorený obchod (nákup v e-shope).
 • Nakoniec môžete mať taktiež registrácie z predajne, ankiet a súťaží, teda väčšinou z kartičky, kde je informácia o použití údajov potvrdená podpisom.

Upozorňujeme, že kontakty získané z internetu, z kúpenej databázy, kontakty exportované z rôznych komerčných databáz firiem a podobne z drvivej väčšiny prípadov žiadny takýto súhlas neobsahujú a ich použitie je porušením zákona.

Získať súhlas pre zasielanie na takéto databázy kontaktov je možné získať jeho vyžiadaním. To sa dá vykonať napríklad zaslaným e-mailom s danými náležitosťami. Príjemca potom musí potvrdiť, že si želá dostávať od Vás ďalšie informácie. Úspešnosť takýchto potvrdení je však mizivá. Už z princípu ide tento postup, keď strieľate naslepo, proti pravidlám a dobrým mravom profesionálneho e-mail marketingu, o ktorých si v tomto blogu píšeme.

   2.  Ponúknuť jednoduchý spôsob odhlásenia
 • Použitie odhlasovacieho tlačidla vyžaduje zákon. Rôzne vetičky typu: Napíšte pre odhlásenie do predmetu alebo tela e-mailu "NEPOSIELAŤ" a pod. sú nie len úsmevné, ale sú aj výsmechom pre príjemcu, pretože sú komplikované a vyžadujú ďalšiu aktivitu. Navyše aj takýmito vetičkami porušujete zákon.
 • Odporúčame nebáť sa odhlasovacie tlačidlo používať a nestrachovať sa, že tak prídete o všetky kontakty. Nikto nemá dôvod sa z Vašej databázy odhlásiť, pokiaľ mu Vaše e-maily slúžia a pomáhajú a trvá dôvod, prečo je u Vás registrovaný. Pokiaľ dôvod pominie a dôjde k odhláseniu, potom sa jedná o kontakt, kde by ste len ťažko znova získavali stratenú dôveru a ochotu niečo si od Vás kúpiť.
 • V tomto prípade Vás nemusí trápiť odhlásenie kontaktu. Pokiaľ bolo odhlásenie jednoduché a prebehlo bez problémov, možno ho čoskoro zaujme iný obsah a odhlásený kontakt sa k Vám neskôr znova vráti.

   3.  Mať text obchodného charakteru

 • Treťou podmienkou zákonného rozosielania je umiestnenie informácie o obchodnom charaktere e-mailu. Veta, tento e-mail má obchodný charakter, by Vám nemala chýbať v pätičke žiadneho e-mailu.

Neplytvajte miestom tam, kde sa za neho platí zlatom. "OCH" niekto ako skratku umiestňuje do predmetu správy. Predmet je kľúčové miesto, ktoré je potrebné patrične využiť. Predmet rozhoduje, či zaujmete alebo nie. Skratkou OCH veľký dojem neurobíte. A skratka OCH podľa výkladu zákona nestačí.

Technické aspekty rozosielania

Rozoslať hromadný e-mail nie je to isté, ako poslať e-mail kolegovi. Je potrebné uvedomiť si, že bežný počítač alebo pripojenie k internetu nie sú pripravené na rozosielanie hromadných e-mailov. Nespĺňajú ani zákonné, ani technické požiadavky rozosielania. Ani firemné e-maily neumožňujú rozosielať tisíce e-mailov bez príslušného nastavenia a rizika.

Na rozosielanie e-mailov od stoviek až po milióny sú k dispozícii služby poskytovateľov, ktorí zabezpečia profesionálne rozoslanie hromadných e-mailov. Zaistia zákonné rozoslanie a predovšetkým zabezpečia vysokú pravdepodobnosť doručenia Vašej e-mailovej kampane.

Ak na rozosielanie Vašich hromadných mailov používate napr. Outlook alebo iný software na Vašom počítači, alebo rozosielate cez firemný server, zvážte nasledovné riziká:

 1. Znižujete pravdepodobnosť doručenia Vašej správy
 2. Vaša správa bude pravdepodobne zachytená antispamovým filtrom
 3. Rozosielanie e-mailov bude pomalé
 4. Poskytovateľ internetu Vás môže vyzvať, aby ste cez jeho poštové servery neposielali hromadné maily
 5. Môžete ohroziť firemnú poštu umiestnením sa na tzv. blackliste

Naopak, využitie profesionálnych služieb pre rozosielanie hromadných e-mailov Vám umožní napr.:

 1. Vysokú rýchlosť a rozoslanie kampane
 2. Automatické odhlasovanie a analýzu vrátených správ
 3. Štatistiky a vyhodnotenie kampaní
 4. Automatizované rozosielanie
 5. Správu kampaní odkiaľkoľvek s pripojením na internet
 6. Napojenie na Váš e-shop alebo informačný systém

Pokračovanie článku nájdete kliknutím sem.

Ak chcete byť pravidelne informovaný, zaregistrujte sa k odberu noviniek